Kontakt

Organizator

Aqua Żyrardów Sp. z o.o.
ul. R.W. Pileckiego  25/27, 96-300 Żyrardów
telefon: +48 46 854-16-46
e-mail: aqua@zyrardow.pl

Nadzorująca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
PSSE w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów
telefon: (46) 855 32 42
e-mail: zyrardow@psse.waw.pl

Adres

ul. Ziołowa, 96-300 Żyrardow

Webmaster

info@zalewzyrardowski.pl