Boisko do piłki plażowej

Boisko do piłki plażowej z nawierzchnią z piasku.